ස්ප්‍රීතු (ඊතයිල් මධ්‍යසාර) සඳහා අයකරු ලබන සුරා බදු සංශෝධනය

2013 අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ප්‍රීතු (ඊතයිල් මධ්‍යසාර) සඳහා අයකරනු ලබන සුරා බද්ද සංශෝධනය කර ඇත. මෙම සංශෝධනය 2013.04.03 දිනැති අංක 1804/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. තවදුරටත් කියවන්න...

සිගරැට්, මධ්‍යසාර හා ස්ප්‍රීතු (ඊතයිල් මධ්‍යසාර) මත වන නිෂ්පාදන බදු/සුරාබදු සංශෝධනය කෙරේ

2012 ඔක්තෝබර් මස 06 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුරුට්ටු, සිගරැට්, මධ්‍යසාර හා ස්ප්‍රීතු(ඊතයිල් මධ්‍යසාර) මත වන නිෂ්පාදන බදු/සුරාබදු සංශෝධනය කර ඇත. මෙම නව බදු ප්‍රමාණයන්, 2012.10.05 දිනැති 1778/40, 1778/41, 1778/42 යන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදන මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. තවදුරටත් කියවන්න....

 

ද්විත්ව බදුකරණය මගහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ජර්මනිය අතර වූ සාකච්ඡා සාර්ථකව අවසන් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව හා ජර්මනිය අතර වූ ද්විත්ව බදුකරණය මගහැරවීම සඳහා වන ගිවිසුම (Agreement for the Avoidance of Double Taxation) සංශෝධනය කිරීම සඳහා පැවති සාකච්ඡා 2012 අගෝස්තු මස 24 දින සාර්ථකව අවසන් විය. මෙම සාකච්ඡා අගෝස්තු 20 සිට 24 දක්වා මෙරට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පවත්වන ලදී.

‍දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.බී.ඒ. සෙනෙවිරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානත්වය දැරූ අතර ජර්මානු මුදල් අමාත්‍යාංශයෙහි ආචාර්ය වුල්ෆ්ගැන්ග් ලාසාර්ස් මහතා ජර්මානු නියෝජිත පිරිසෙහි ප්‍රධානත්වය දැරීය. මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ද මෙම සාකච්ඡාවන්ට සහභාගී විය.

 

2012 වසරේ මුල් මාස හතර තුල රාජ්‍ය මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය

" 2012 වර්ෂයේ රාජ්‍ය මුල්‍ය කාර්යසාධනය විශ්ලේෂණය කළ යුතු වන්නේ 2011 වර්ෂය  තුළ දී රටෙහි වෙළඳ හිඟය කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද බැවින් එම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් මෙම වසරේ පෙබරවාරි මස රජය විසින් හඳුන්වාදෙන ලද ප්‍රතිපත්ති සංශෝධන මගින් සිදුවූ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. විනිමය අනුපාතය වඩාත් නම්‍යශීලීව පවත්වාගෙන යෑම, මහ බැංකු පොළී අනුපාතික ඉහළ නැංවීම තුළින් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීම සහ වාණිජ බැංකු විසින් ලබා දෙන ණයෙහි වර්ධනය සීමා කිරීම සඳහා ක්‍රමෝපාය යෙදීම මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළෙහි  මිල ගණන් වෙනස් වීමට අනුව දේශීය ඛණිජ තෙල්, විදුලි බල හා ප්‍රවාහන මිල ගැලපීම මෙම ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනවලට අයත් වේ. මෙම ප්‍රතිපත්තීන් වලින් මෙන්ම වර්ෂයේ මුල් මාස පහ තුළ විනිමය අනුපාතය වඩාත් නම්‍යශීලී වීම නිසා, රුපියල අවප්‍රමාණය වීම තුළින් ද රාජ්‍ය මූල්‍ය මෙහෙයුම් කටයුතු මත මිශ්‍ර බලපෑමක් ඇතිවිය." තව දුරටත් කියවන්න...

 

ද්විත්ව බදුකරණය මගහැරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා යුක්රේනය අතර වූ සාකච්ඡා සාර්ථකව අවසන් වෙයි

ශ්‍රීලංකාව හා යුක්රේනය අතර වූ ද්විත්ව බදුකරණය මගහැරවීම සඳහා යෝජිත ගිවිසුම(Agreement for the Avoidance of Double Taxation) පිළිබද සාකච්ඡා අද දින (27.04.2012) සාර්ථකව අවසන් විය. මෙම සාකච්ඡා 2012 අප්‍රේල් මස  25 සිට 27 දක්වා  දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දී පවත්වන ලදී.

‍දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.බී.ඒ. සෙනෙවිරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානත්වය දැරූ අතර යුක්රේන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර බදුකරණය හා ගිවිසුම් (බදු හා රේගු)  අංශයෙහි පී.එල්. ඔලෙක්ස්ඇන්ඩ්‍රිවානා මහත්මිය යුක්රේන නියෝජිත පිරිසෙහි ප්‍රධානත්වය දැරීය.

 

සුරා බදු ඉහළ නැංවීම

මත්පැන් මගින් ඉපයීමට ඇස්තමේන්තුගත බදු ආදායම උපයාගැනීම සඳහා වාර්ෂිකව කාලානුරෑපව සිදුකරනු ලබන බදු ස◌ශෝධන අනුව වයින්, අරක්කු ,මෙරට සෑදු විදේශීය ස්ප්‍රීතු සහ ධාන්‍ය මත්පැන් (බියර්) සඳහා වූ සුරාබද්ද පහත සඳහන්ආකාරයට2012.03.30දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ නංවා ඇත.

 

කාණ‍්ඩය

 

 

සම්මතසැර/තොග ලීටරයකට බදු ප්‍රමාණය

කලින් පැවති අගයරු:

නවඅගය

රු:

වයින් මද්‍යසාර( රා හෝ වෙනත් කිසියම් ධාන්‍ය වර්ගයකින් සෑදු මත්පැන් හැරුණු කොට )

778/=

838/=

ඉක්ෂුපාක, තල්, පොල් සහ පදම් කළ අරක්කු

923/=

983/=

මෙරට සෑදු විදේශීය ස්ප්‍රීතු

1,063/=

1,123/=

ධාන්‍ය මත්පැන් (නිරපේක්ෂක සැර 5% ට අඩු)

85/=

90/=

ධාන්‍ය මත්පැන් (නිරපේක්ෂක සැර 5% හෝ ඊට වැඩි)

101/=

106/=

සටහන - අපනයනය කරනු ලබන මද්‍යසාර සම්බන්ධයෙන් මෙම බද්ද අදාල නොවේ.

මෙම නියමය, 2012ර්තු මස 30 දින නිකුත් කරන ලද අංක 1751/29 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේපළ කර ඇත. තව දුරටත් කියවන්න...

 

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 11:21

Free business joomla templates