මුල් පිටුව
නිති අසන පැන
භාණ්ඩාගාරය
මාධ්‍ය ගැලරිය
අප අමතන්න
අමාත්‍යංශය

සිගාස් / රජයේ වැටුප් සැකසිමේ මෘදුකාංගය

සිගාස් 16

සිගාස් (CIGAS - Computerized Integrated government Accounting System )  යනු ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය  ගිණුම්කරණය සඳහා වන මෘදුකාංග පැකේජය වේ.  එය රාජ්‍ය ගිණුම්කරණ ඒකකය සදහා සාමාන්‍යයෙන්  අවශ්‍ය කරන සියලු වැදගත් ගිණුම්කරණ සැකසුම් ස්වයංක්‍රීයකරණය කරනු ලබන අතර, පහළ මට්ටමේ සිට ඉහළ මට්ටමේ පිහිටි භාණ්ඩාගාරය දක්වා ගිණුම් සම්ප්‍රේෂණය කිරිම සහ  ඒකාබද්ධ කිරිම සිදුකරයි. 

මෙම පැකේජය ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම රජයේ සහ පළාත් සභාවන්හි දහස් සංඛ්‍යාත ගිණුම්කරණ ඒකකයන්හි පසුගිය වසර 10  පුරා අඛණ්ඩව භාවිතා කර තිබේ.  එය අප විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, අඛණ්ඩව තවදුරටත් සංවර්ධනය කරනු ලැබ ඇත.   මෙම පැකේජය 2006 වර්ෂයේදි ස්ථාවර වත්කම් වාර්තා කිරිමේ සුවිශේෂි ලක්ෂණය සහිතව එහි 12 වන අනුවාදය නිර්මාණය කර තිබේ.

සිගාස් සඳහා වන 2011 ජාතික අයවැය මෙතනින් ලබා ගන්න.

සිගාස් මගින්,

 • මාසික ගිණුම්කරණයන් භාණ්ඩාගාරය වෙත ලඟාවීමේ සාමාන්‍ය කාලය දින 60 සිට දින11 ක් දක්වා අවම කර ඇත. 
 • 1993 දි 11%  පමණ වු දෝෂයන් මේ වන විට .01% දක්වා පහත දමමින් නිවැරදි බව වර්ධනය කර ඇත.  (දෝෂයක් යනු නැවත කාර්යයක් කිරිමකින් තොරව භාණ්ඩාගාර ප්‍රධාන පරිගණකය මගින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඕනෑම ප්‍රවේශයකි. ) 
 • කළමනාකරණ තොරතුරු වැඩි ප්‍රමාණයක් සහිතව ගිණුම්කරණය වඩාත් සඵල කිරිම සිදුකර ඇත.
 • මහ භාණ්ඩාගාරයට අයත් රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆයස් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් යුතු කණ්ඩායමක් විසින් සිගාස් සංවර්ධනය කර ඇත.  ඔවුන් මෙම පරිගණක වැඩ සටහන වෙත රාජ්‍ය ගිණුම්කරණයේ සියලු සංකීර්ණ ක්‍රමවේදයන් ග්‍රහණය කර ඒකරාශි කර  ඇත.

සිගාස් සමඟ බැදුණු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

(වැඩිදුර තොරතුරු )

සිගාස් සමග සම්බන්ධිත ප්‍රධාන කාර්යයන් වනුයේ

පොදු ලෙජරය

උපලේඛණගත කිරීම

මුදල් පොත

කළමනාකරණ වාර්තා

බැංකු සැසඳුම්

අග්‍රීම ගිණුම්

මාසික ගිණුම්

පාරිභෝගික ලැයිස්තු

වර්ගීකරණයන්

විස්තර ලැයිස්තු

ශේෂ පිරික්සුම

අග්‍රීම සැසදුම

ජ’නලය

අත්තිකාරම් ගිණුම

චෙක්පත් ලිවීම

තැන්පත් ගිණුම්

වවුචර මුද්‍රණය

විගණන පරික්ෂණය

ශාඛා ගිණුම්

උපස්ථ හා ප්‍රතිසංස්ථාපන

ඒකාබද්ධ කිරීම

චෙක්පත් ආවරණ ලිපි

විසර්ජන ගිණුම්

බැංකු ලිපි

අයවැය පාලනය

බැංකු ලිපි

අයවැය විසර්ජනය

වැටුප් පත

විචලනයන්

කාර්ය මණ්ඩල ණය ගිණුම්කරණය

 

සිගාස් සඳහා සිදුකල මෑත කාලීන සංවර්ධනයන්

සිගාස් සංවර්ධන කණ්ඩායම පරිශීලක ගිණුම්කරණ ඒකකයන්හි ඉල්ලීම අනුව මෙම මෘදුකාංග පැකේජය සඳහා සුවිශේෂ සංවර්ධනයන් නැවත සිදුකර ඇත.  එබදු සංවර්ධන කිරිම් සමහරක් පහත දැක්වේ.

 • අන්තර්ගත සමස්ථ අයවැයෙන් විද්‍යුත්මය ලෙස අදාළ වන කොටසක් එක් ඒකකයක් වෙත තෝරා උප ඒකකයන් වෙත ප්‍රතිවිසර්ජනය කර අයවැය ඩිස්කටයන් මත ජනනය කිරිම සහ උප ඒකකයන් වෙත කියවිමේ පහසුකම ලබාදීමේ හැකියාව.
 • විසර්ජන ගිණුම වාර්තාකරණය සහ තොරතුරු වර්තාකරණය සදහා ඒකාබද්ධ වු ස්වයං ස්ථාවර වත්කම් වාර්තාකරණය කිරිමේ පහසුකම්.

පහත අරමුණු සදහා ගතික ලැයිස්තුවෙන් තොරාගත් පරිගණකයෙහි පවතින ඕනෑම ඩිස්ක් ධාවකයක් (disk drive) යොදා ගෙන ඩිස්කට් ධාවකයක්  (diskette drive) රහිතව වැඩ කිරිමේ හැකියාව.

 

 • උපස්ථ (backup) සහ ප්‍රතිසංස්ථාපන (Restore)  සමූහ උපස්ථ (Bulk Backup) සමුහ ප්‍රතිසංස්ථාපන (Bulk Restore) පහසුකම.
 • බාහිර දත්ත රදවන (පෙන් ඩ්‍රයිව් ) මගින්  ප්‍රධාන කාර්යාල වෙත දත්ත යැවීම
 • විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත යොමු කිරිම.
 • බාහිර දත්ත රඳවන හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ලැබුණු තොරතුරු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා උප කාර්යාලයන්හි අයවැය  කියවීම.
 • ඇමරිකානු ඩොලර්,  ස්ටර්ලින් පවුම්, කුවේට් ඩිනාර් , වැනි ඕනෑම වර්ගයක මුදල් සමඟ කටයුතු කිරිම සහ ඕනෑම මුදල් සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කිරිමේ හැකියාව සහිතව සමගාමි ලෙස පරිගණක මාර්ගගතව Continueකටයුතු කිරිමේ පහසුව.
 • පරිගණක මාර්ගගතව උත්පාදිත රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම ආකෘතින් මගින් අවශ්‍ය කෙරෙන විසර්ජන ගිණුම ලබා ගැනීමේ පහසුකම.
 • පහත ආයතනයන්හි උපචිත ගිණුම්කරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ.
 • ලෝක බැංකුව , ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජයිකා වැනි විදේශාධාර ව්‍යාපෘතින්.
 • මහා නගර සභා
 • විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා දූත මෙහෙවර 
 • පළාත් සභා
 • වෙනත් ව්‍යාපාර ඒකක
 • පරිශීලකයන්ගේ ඉල්ලීම මත නව මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා වඩාත් යහපත් ආකෘතියකින් යුතුව නැවත සකස් කිරීමේ පහසුකම.
 • ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව මගින් චෙක්පත් වෙත සිදුකල මෑත කාලීන වෙනස්කම් සඳහා ආකෘතිකව සැකසු (Formatted) චෙක්පත් ලිවීම.
 • බොහෝ සිගාස් ගිණුම් පරිගණක වෙතින් වාර්තාකරණ ගණුදෙනු විද්‍යුත්මය ලෙස කියවිම සහිතව වෙනත් පරිගණකයක බැංකු සැසඳුම් සිදු කිරිමේ හැකියාව.
 • ප්‍රමිතියෙන් යුතු මෙනු අයිතමයන් පහසුවෙන් භාවිතා කරමින් අත්තිකාරම් ගිණුම්, වත්කම් හා වගකීම් ගිණුම් හි සීමාවන් ඉහල සහ පහල දැමීම.
You are here: Home නිති අසන පැන